Đào Thị Thu Hằng - Phiên Dịch Viên

Chị Đào Thị Thu Hằng có kinh nghiệm làm việc và chuyên ngành tiếng Anh, đã làm việc nhiều ở nước ngoài và hỗ trợ phiên dịch cho bệnh nhân tại Singapore.

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 

 

Đào Tạo Luật Sư

Học viện tư pháp Hà Nội

 

June 2010

Luật

Đại học Luật Hà Nội

2005-2008

Tiếng Anh

Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội ( Hiện tại là Đại học Hà Nội )

1999-2003

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

Đại diện sở hữu công nghiệp

7 / 2010

Phiên dịch viên ( Anh – Việt )

Từ năm 2003

KINH NGHIỆM

 

 

Phiên dịch viên

Bệnh viện đại học Singapore (NUH)

 

8 / 2017 – hiện nay

Phiên dịch viên

Verztec Consulting Pte Ltd (Singapore)

8 / 2017 - hiện nay

Đại diện sở hữu công nghiệp

Rachel Investment Consulting and Intellectual Property Co. Ltd

7 / 2018 – hiện nay

Giáo viên tiếng Việt

Spring College International

4 / 2013 – hiện nay

Chuyên gia tư vấn cao cấp về nhãn hiệu; Đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam

Axis Intellectual Capital Pte.

11 / 2012 – 3 / 2018

Chuyên gia tư vấn cao cấp về sở hữu công nghiệp

2NGpartnerS J.S.C.

11 / 2008 – 6 / 2010

Chuyên gia tư vấn về sở hữu công nghiệp

Investip J.S.C.

10 / 2007- 11 / 2008

Chuyên gia tư vấn về sở hữu công nghiệp

D&N International Ltd.

 

1 / 2005- 10 / 2007

Giảng viên và phiên dịch viên

World University Service of Canada (NGO - Vietnam)

6 / 2004- 1 / 2005

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH

 

 

Giới thiệu về trọng tài thương mại quốc tế (Viện trọng tài quốc tế)

 

12 / 2018

 

Luật sở hữu trí tuệ ( IP Academy (Singapore ))

 

8 /.2014 – 2015

Soạn thảo sáng chế tại ASEAN ( IP Academy (Singapore ))

3-5 / 6 / 2014

Thủ tục trọng tài và hòa giải theo quy định của Tổ chức sở hữu

7 / 2012 – 8 / 2012

 

trí tuệ thế giới (WIPO)

 

Khóa học về bản quyền và quyền liên quan ( WIPO )

4 / 2008- 6 / 2008

Khóa học tổng quan về sở hữu trí tuệ ( WIPO )

10 / 2007- 11 / 2007

Khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ ( Cục sở hữu trí tuệ )

5 / 2007- 11/ 2007

BUỔI NÓI CHUYỆN

 

 

“What I Need To Understand About Intellectual Property”, Hartford Business Training Centre, Hanoi, Vietnam, subsidiary of Raffles Education Corporation (S), with Mr. Michael and Ms. Quynh ( May 2009 )

BÀI VIẾT

 

Parallel Import in IP Law and Practice on Medical Market in Vietnam (Axis’ Newsletter May/June 2015)