Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

Theo quy định về y tế của Singapore, bệnh nhân phải đặt lịch hẹn và gặp bác sĩ để thăm khám lâm sàng trước khi được chỉ định thực hiện bất cứ xét nghiệm nào, kể cả thử máu. Do đó, khi kế hoạch đi lại đã được hoàn tất,...
Xem thêm