ĐỒNG HÀNG CHUYẾN ĐI

ĐỒNG HÀNG CHUYẾN ĐI

ĐỒNG HÀNG CHUYẾN ĐI

Lần đầu tiên sang Singapore khám chữa bệnh, với vốn tiếng Anh chưa thông thạo, và lo lắng cho chuyến đi và khó khăn trong vấn đề đi lại, về thủ tục hàng không, thủ tục hải quan tại các sân bay, và phần lớn không biết đến tiếng...
Xem thêm