Đội ngũ cán bộ OSSC

C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

Ông Nguyễn Đức Hà tốt nghiệp Đại học năm 1998, với chuyên ngành ngoại ngữ và du lịch, trong thời gian đi học ông đã từng làm lễ tân khách sạn, sau khi ra trường ông có hơn 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hướng dẫn viện du...
Xem thêm
Phạm Thi Hiền - NV OSSC

Phạm Thi Hiền - NV OSSC

Phạm Thị Thu Hiền tốt nghiệp chuyên ngành kế toán năm 2009 tại Trường Đại Học Đông Á, TP Đà Nẵng. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực Dịch Vụ Du Lịch trong 2 năm tại Phố cổ Hội An,  và TP. Hà Nội thông qua công việc tôi đã tiếp xúc...
Xem thêm