Bảng giá dịch vụ OSSC

Bảng giá dịch vụ OSSC

Văn phòng OSSC cung cấp bảng giá dịch vụ tại Việt Nam và Singapore để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lựa chọn nhằm giảm chi phí tối thiệu chho chuyến đi ./.