Bảng giá dịch vụ OSSC

Bảng giá dịch vụ OSSC

Bảng giá dịch vụ OSSC

Văn phòng thông tin y tế OSSC nhận hồ sơ của bệnh nhân tại Việt Nam, dịch tóm tắt hồ sơ sang tiếng Anh, gửi thư email cho các bác sỹ chuyên khoa Singapore tư vấn, khi có kết quả sẽ gọi điện thoại hoặc gửi thư trả lời cho bệnh...
Xem thêm