Các chương trình ưu đãi đặc biệt

Khám sức khỏe kết hợp du lịch Singapore

Khám sức khỏe kết hợp du lịch Singapore

Văn phòng OSSC triển khai chương trình khám sức khỏe kết hợp du lịch Singapore. Đây là chương trình giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong quá trình khám bệnh tại Singapore có thể du lịch và khám phá quốc đảo xinh đẹp này. 
Xem thêm