C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

C.E.O – Ông Nguyễn Đức Hà

Ông Nguyễn Đức Hà tốt nghiệp Đại học năm 1998, với chuyên ngành ngoại ngữ và du lịch, trong thời gian đi học ông đã từng làm lễ tân khách sạn, sau khi ra trường ông có hơn 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hướng dẫn viện du...
Xem thêm