Chuyên khoa Nhãn khoa

 • Bác sỹ Eugene Tay

  Bác sỹ Eugene Tay

  MSc, MBBS (London), FRCSEd, FRCOphth, FRANZCO

  Giám đốc y khoa & Chuyên gia tư vấn Nhãn khoa Trung tâm thị giác Singapore

   

  Xem thêm
 • Tiến sĩ Marc Tay

  Tiến sĩ Marc Tay

  MBBS (Singapore), 

  FRCS (Glasgow), 

  FRCOphth (United Kingdom), 

  FAMS (Nhãn khoa)

  Giám đốc y khoa và chuyên gia tư vấn nhãn khoa

  The Lasik Surgery Clinic

  Xem thêm
 • Bác sĩ Khoo Chong Yew

  Bác sĩ Khoo Chong Yew

  Chuyên Gia Mắt

  MBBCh (Belfast), FRCS (Edin), FRACS (AUST), DO (Dublin), FRCOpth (UK), FAMS (S’pore), PBM (S’pore)

  Xem thêm
 • Bác sĩ Lee Jong Jian

  Bác sĩ Lee Jong Jian

  Chuyên Gia Mắt

  MBBS (S’pore), M Med, FRCSEd (Ophth) (Edin), FRCS (Ophth) (Glas), FAMS

  Xem thêm