Chuyên khoa Nha khoa

 • Bác sĩ Lynette Ng

  Bác sĩ Lynette Ng

  BDS (Singapore), 

  MDS (Prosthodontics) (Singapore), 

  MRD RCS (Edinburgh), 

  FAMS (Prosthodontics)

  Giám đốc nha khoa và phục hồi răng miệng

  Dental studio

  Xem thêm
 • Bác sỹ Tan Wah Ching

  Bác sỹ Tan Wah Ching

  Chuyên gia răng miệng, The Dental Studio

  • BDS, 
  • MDS (Singapore), 
  • MRDRCS (Edinburgh), 
  • FRACDS, 
  • Dr. Med. Dent. (Berne), 
  • FAMS

   

  Xem thêm
 • Bác sỹ Andrew Aw Kian Li

  Bác sỹ Andrew Aw Kian Li

  Chuyên Gia Chỉnh Hình Răng

  BDS, MDS (Orthodontics ), S’pore, FRACDS, FDSRCEd, MorthRCSEd, FDS(Orth),

  RCSEd, FAMS

   

  Xem thêm
 • Phó Giáo Sư Adrian Yap

  Phó Giáo Sư Adrian Yap

  Chuyên Gia Răng Giả

  PhD ( S’pore ), MSC ( UK ), BDS ( S’ pore ), Grad Dip Psychotherapy ( S’pore ), FADM, FAMS ( Prosthodontics )

  Xem thêm