Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ OSSC

Đăng bởi admin 13-04-2020

Văn phòng thông tin y tế OSSC nhận hồ sơ của bệnh nhân tại Việt Nam, dịch tóm tắt hồ sơ sang tiếng Anh, gửi thư email cho các bác sỹ chuyên khoa Singapore tư vấn, khi có kết quả sẽ gọi điện thoại hoặc gửi thư trả lời cho bệnh nhân. (không bao gồm chi phí chuyển phát nhanh các phim chụp).

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ