GIỮ VỮNG NIỀM TIN SỨC KHỎE

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

SẮP XẾP CHUYẾN ĐI

Đăng bởi admin 13-04-2020

SẮP XẾP CHUYÊN ĐI Sau khi bệnh nhân và người nhà tiếp nhận kết quả trả lời và có kế hoạch cho chuyến đi văn phòng OSSC sẽ sắp xếp: 1. Đặt lịch khám chuyên khoa với bác sỹ Singapore về thời gian, điạ điểm … 2. Đặt vé máy bay theo thời gian khám […]

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ