Đại Diện Bệnh Viện Singapore

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

SAU CHUYẾN ĐI

Đăng bởi admin 13-04-2020

Sau quá trình điều trị tại Singapore và Quý khách về Việt Nam cần trao đổi với bác sỹ Singapore về tình trạng bệnh và các xét nghiệm cần thiết.

Đăng bởi admin 26-03-2020

Sau quá trình điều trị tại Singapore và Quý khách về Việt Nam cần trao đổi với bác sỹ Singapore về tình trạng bệnh và các xét nghiệm cần thiết. Văn phòng OSSC hỗ trợ bệnh nhân trao đổi với bác sĩ Singapore, cập nhật tình hình sức khỏe, tóm tắt thông tin và dịch ra tiếng Anh và chuyển cho bác sỹ kịp thời giúp bệnh nhân giảm chi phí cho việc tái khám, trong trường hợp bệnh nhân cần phải sang khám thì văn phòng sẽ thông báo để sắp xếp và đặt lịch.

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ