Đại Diện Bệnh Viện Singapore

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

MSc, MBBS (London), FRCSEd, FRCOphth, FRANZCO
Giám đốc y khoa & Chuyên gia tư vấn Nhãn khoa Trung tâm thị giác Singapore

MBBS (Singapore), 
FRCS (Glasgow), 
FRCOphth (United Kingdom), 
FAMS (Nhãn khoa)
Giám đốc y khoa và chuyên gia tư vấn nhãn khoa
The Lasik Surgery Clinic

Chuyên Gia Mắt
MBBCh (Belfast), FRCS (Edin), FRACS (AUST), DO (Dublin),
FRCOpth (UK), FAMS (S’pore), PBM (S’pore)

Chuyên Gia Mắt
MBBS (S’pore), M Med, FRCSEd (Ophth) (Edin),
FRCS (Ophth) (Glas), FAMS

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ