Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

Chuyên khoa tim mạch

Chuyên Gia Tim Mạch
MBBS (Ađelaie, Australia), FRACP, FAMS

Chuyên gia tim mạch
MBBS (S’pore), M Med (Int Med), MRCP (UK), FAMS, FACC

Chuyên Gia Tim Mạch, Raffles Heart Centre
MBBS(Singapore), BSc (Medicine)(Aust), FAMS (UK)

Chuyên gia tim mạch
MBBS, MRCP, FACC, FAMS, CBNC

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ