Đại Diện Bệnh Viện Singapore

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Chuyên Gia Sản Phụ Khoa và Hỗ trợ sinh sản
MBBS (S’pore), M Med (O&G), MRCOG (Lond), FAMS

Chuyên Gia Nhi Khoa
MBBS ( S’pore ). MRCP ( UK ), ( Peadiatrics ), FAMS ( Paediatric Medicine )

MBBS (S’pore), MRCOG (UK), FAMS
Sản Phụ Khoa Bệnh Viện Raffles

Chuyên Gia Da Liễu
MBBS ( S’pore ), MRCP ( UK ), FAMS

Chuyên Gia Mắt
MBBCh (Belfast), FRCS (Edin), FRACS (AUST), DO (Dublin),
FRCOpth (UK), FAMS (S’pore), PBM (S’pore)

Chuyên Gia Nhi Khoa
MBBS (S’pore), Mmed (Paed) (S’pore), MRCP (UK), FAMS, FRCP (Edin)

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ