GIỮ VỮNG NIỀM TIN SỨC KHỎE

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Chuyên gia thần kinh
MBBS (S’pore), M Med (Int Med), MRCP (UK), FAMS

Chuyên Gia Ung Thư Đại Trực Tràng

MBBS (S’pore), FRCS (Glasgow), FAMS

MBBS (Singapore), MMed (Phẫu thuật),
FCRS (Tiết niệu)(Edinburgh), FRCS (Tiết niệu)(Glasgow), FAMS (Tiết niệu)
Giám đốc y khoa & Cố vấn tiết niệu
Trung tâm tiết niệu SMG và phẫu thuật Beng

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ