Đại Diện Bệnh Viện Singapore

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Chuyên Gia Sản Phụ Khoa
MBBS (S’pore), MMed (O&G) (S’pore)

Chuyên Gia Tư Vấn Da Liễu Và Nội Khoa
MBBS ( S’pore ), MRCP ( Intermal Med ) ( UK ), FAMS

Chuyên Gia Tai Mũi Họng
MBBS (s’pore), FRCS (Fdin), FAMS

Giám Đốc Y Khoa Bệnh Viện Raffles

Chuyên Gia Sản Phụ Khoa và hỗ trợ sinh sản
MBBS (S’pore), MMed (O&G) (S’pore), MRCOG (Lond), FAM (O&G)

BDS (Singapore),
MDS (Prosthodontics) (Singapore),
MRD RCS (Edinburgh),
FAMS (Prosthodontics)
Giám đốc nha khoa và phục hồi răng

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ