Đại Diện Bệnh Viện Singapore

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Chuyên Gia Nhi Khoa
MB ChB (Leicester), MRCP (Paed) (UK), FAMS

Chuyên khoa Tiết niệu
MB BAO BCh (Ireland), B Sc (Ireland), MRCP (UK)
Khoa Tiêt Niệu bệnh viện Raffles

Chuyên Gia Sản Phụ Khoa
MBBS (S’pore), MRCOG (UK), FAMS, FCOGS

MB BCh BAO (NUI) LRCP & SI,
Chứng chỉ y học thẩm mỹ (AAAM),
Chứng chỉ thực hành da liễu (Cardiff)
Giám đốc y khoa, The Wellness Suite, phòng khám SMG

Chuyên Gia Tai Mũi Họng
MBBS (Mai), FRCS (Glas), RCPS (Glas),
FRCS (Edin), FAMS, AM

MBBS (Singapore), MRCS (Edinburgh),
Giám đốc Y khoa, Chuyên gia thẩm mỹ

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ