Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

Chuyên Gia Tư Vấn Phẫu Thuật Chỉnh Hình
MBBS, FRCS (Glas)

Chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Chuyên gia ngoại thần kinh và cột sống
F.A.M.S., F.R.A.C.S., M.B.B.S.

Chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
MBBS (S’pore), MRCS (Edin), M Med (Surgery), FRCSEd (Ortho)

MBBS (Australia),
MMed (Phẫu thuật chỉnh hình, Singapore),
FRCS (Edinburgh),

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ