GIỮ VỮNG NIỀM TIN SỨC KHỎE

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

Bác sĩ Ekachai Danpanich

Chuyên gia chạy thận

MD (Thailand), ABIM (Int Med and Nephrology)

Các bệnh mã tính về thận, huyết áp cao, thận tiểu đường, viêm mạch, viêm cầu thận, chạy thận và ghép thận.

Bác sĩ Ekachai Danpanich là chuyên gia về thận. Chuyên môn của ông bao gồm các bệnh mã tính về thận, huyết áp cao, thận tiểu đường, viêm mạch, viêm cầu thận, chạy thận và ghép thận.

 

 

Chuyên gia chạy thận

MD (Thailand), ABIM (Int Med and Nephrology)

Các bệnh mã tính về thận, huyết áp cao, thận tiểu đường, viêm mạch, viêm cầu thận, chạy thận và ghép thận.

Bác sĩ Ekachai Danpanich là chuyên gia về thận. Chuyên môn của ông bao gồm các bệnh mã tính về thận, huyết áp cao, thận tiểu đường, viêm mạch, viêm cầu thận, chạy thận và ghép thận.

Năm 1991, bác sĩ Ekachai giành được học bổng Colombo Plan Scholarship tại Anh. Ông tiếp tục nghiên cứu nâng cao về thận và huyết áp dưới sự hướng dẫn của giáo sư Thomas H. Hostetter,cựu chủ tịch Hiệp hội thận học Hoa Kỳ (ASN). Bác sĩ Ekachai tốt nghiệp khoa nội và thận học tại American Board of Internal Medicine (ABIM). Ông đồng thời tốt nghiệp khóa học về ghép thận tại Mayo Clinic, USA.

In 1991, Bác sĩ Ekachai was awarded the Colombo Plan Scholarship in UK. He received advanced training in nephrology and hypertension at the University of Minnesota, under the directorship of professor Thomas H. Hostetter, Past President of the American Society of Nephrology (ASN). Bác sĩ Ekachai is certified in internal medicine and nephrology by the American Board of Internal Medicine (ABIM). He is also certified in transplantation and critical care medicine by Mayo Clinic, USA.

 

Xem thêm:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ