HỖ TRỢ TẠI SINGAPORE

HỖ TRỢ TẠI SINGAPORE

Đón tiếp tại Singapore

 

Với người Việt khi ra nước ngoài vấn để ngôn ngữ là rào cạn lớn nhất, OSSC bố trí người Việt đang công tác và sinh sống tại Singapore hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt thời gian tại Singapore như: đón, đưa ra sân bay - phiên dịch, dịch thuật chuyên môn - phiên dịch thông thường - bảo lãnh, gia hạn visa, ngoài ra đưa bạn đến các nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Singapore….