Hỗ trợ sau khi điều trị

Hỗ trợ sau khi điều trị

Hỗ trợ sau khi điều trị

Bệnh nhân sau khi điều trị bệnh tại Singapore về Việt Nam, nếu có yêu cầu sẽ được văn phòng thông tin y tế OSSC hỗ trợ một cách tốt nhất về quá trình sau điều trị.
Xem thêm