Phẫu Thuật Chỉnh Hình

 • Bác Sĩ David Wong Him Choon

  Bác Sĩ David Wong Him Choon

  Dr David Wong Him Choon
  Chuyên Gia Tư Vấn Phẫu Thuật Chỉnh Hình  
  MBBS, FRCS (Glas)

  Xem thêm
 • Bác sĩ Lee Eu Jin

  Bác sĩ Lee Eu Jin

  Bác sĩ Lee Eu Jin là chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Raffles.

  Xem thêm
 • Bác sĩ Ng Puay Yong

  Bác sĩ Ng Puay Yong

   Chuyên gia ngoại thần kinh và cột sống
   F.A.M.S., F.R.A.C.S., M.B.B.S.

  Xem thêm
 • Bác sĩ Lim Yeow Wai

  Bác sĩ Lim Yeow Wai

  Chuyên gia phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

  Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Raffles 


  MBBS (S'pore), MRCS (Edin), M Med (Surgery), FRCSEd (Ortho)

  Xem thêm
 • Bác sĩ Andrew Dutton

  Bác sĩ Andrew Dutton

  • MBBS (Australia), 
  • MMed (Phẫu thuật chỉnh hình, Singapore), 
  • FRCS (Edinburgh), 
  • Nghiên cứu sinh tại trung tâm phẫu thật chỉnh hình đại học Harvard (Mỹ)
  • Giám đốc y khoa, khoa chỉnh hình tập đoàn SMG
  Xem thêm