Toà nhà Trung tâm Chuyên khoa Raffles

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2018, Tập toàn Y khoa Raffles Medical Group đưa vào hoạt động toà nhà Raffles Specialist Centre mới nằm kế bên Bệnh viện Raffles, nơi sẽ tập trung các trung tâm Chuyên khoa của Bệnh viện Raffles.

Toà nhà Raffles Specialist Centre bắt đầu được xây dựng từ tháng 12 năm 2014, cao hơn 100m và rộng tương đương Bệnh viện Raffles hiện tại. Với chi phí xây dựng là 310.000.000 đôla Singapore, toà nhà Raffles Specialist Centre gồm 20 tầng lầu và 2 tầng hầm.

Danh sách vị trí các Chuyên khoa tại toà nhà Raffles Specialist Centre:
 
     Tầng 3 - 6:
- Bãi giữ xe
 
     Tầng 8:
- Trung tâm Tâm Lý
- Trung tâm Tai Mũi Họng
- Trung tâm Nhi Khoa
 
     Tầng 9:
- Trung tâm Nội Khoa
- Trung tâm Nội Tiết
- Trung tâm Thần Kinh
 
     Tầng 10:
- Trung tâm Tim Mạch
- Trung tâm Ung Thư 
 
     Tầng 11:
- Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh
 
     Tầng 12:
- Trung tâm Vật Lý Trị Liệu
- Trung tâm Chỉnh Hình
 
     Tầng 13
- Trung tâm Phẩu Thuật
- Trung tâm Tiết Niệu
- Trung tâm Chuyên khoa Vú