Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

Chuyên Gia Tư Vấn Da Liễu Và Nội Khoa
MBBS ( S’pore ), MRCP ( Intermal Med ) ( UK ), FAMS

MB BCh BAO (NUI) LRCP & SI,
Chứng chỉ y học thẩm mỹ (AAAM),
Chứng chỉ thực hành da liễu (Cardiff)
Giám đốc y khoa, The Wellness Suite, phòng khám SMG

Chuyên Gia Da Liễu
MBBS ( S’pore ), MRCP ( UK ), FAMS

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ