Đại diện các bệnh viện Singapore

8.00-17.30 thứ hai - thứ 7

Bác sĩ Nitish Mishra, Chuyên gia nội tiết, bệnh viện Raffles.

Chuyên Gia Nội Khoa Và Lão Khoa
MBBS (S’pore), Mmed (In Med) (S’pore), MRCP (UK), FRCP (Edin), FAMS

Chuyên Gia Thần Kinh
Trung Tâm Nội Thần Kinh Raffles

MBBS (Singapore), MMed (Phẫu thuật),
FCRS (Tiết niệu)(Edinburgh), FRCS (Tiết niệu)(Glasgow), FAMS (Tiết niệu)
Giám đốc y khoa & Cố vấn tiết niệu
Trung tâm tiết niệu SMG và phẫu thuật Beng

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ