GIỮ VỮNG NIỀM TIN SỨC KHỎE

08:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến thứ 7

BDS (Singapore),
MDS (Prosthodontics) (Singapore),
MRD RCS (Edinburgh),
FAMS (Prosthodontics)
Giám đốc nha khoa và phục hồi răng

Chuyên gia răng miệng, The Dental Studio
BDS, MDS (Singapore), MRDRCS (Edinburgh),

Chuyên Gia Chỉnh Hình Răng
BDS, MDS (Orthodontics ), S’pore, FRACDS, FDSRCEd,
MorthRCSEd, FDS(Orth), RCSEd, FAMS

Chuyên Gia Răng Giả
PhD ( S’pore ), MSC ( UK ), BDS ( S’ pore ),
Grad Dip Psychotherapy ( S’pore ), FADM, FAMS ( Prosthodontics )

Địa chỉ Cẩm nang Ghi chú Tỷ giá Alo bác sỹ